kajiselidik calon prn johor
kajiselidik rasuah busters

VIDEO MERDEKA

Siapa Kami?

VISI

Membangun sistem nilai dalam legasi Malaysia yang sifar toleransi rasuah dan bebas dari penyalahgunaan kuasa. A society with zero-tolerance for corruption and abuse of power or authority led by leaders with high moral-ethical integrity in a democratic ecosystem which upholds justice, equity and shared prosperity

MISI

Gerakan dari rakyat demi rakyat untuk memulihkan & membentuk ransformasi dan integriti #NilaiMoralKarakterBangsa Malaysia dengan menghapuskan kereputan akhlak dan segala bentuk korupsi Movement from people to people to restore & shape the transformation and integrity of the nation #NilaiMoralKarakterBangsa Malaysia by uninstalling moral decay and all forms of corruption

OBJEKTIF

JIWA Memperkasa ‘Belief System’ berteraskan Agama MINDA Perubahan kerangka fikir dengan meletakkan asas Rukun Negara, sistem pendidikan, adaptasi teknologi 4IR KESEJAHTERAAN FIZIKAL Perubahan karakter melalui kesedaran dan penguatkuasaan SOUL Empowering the Belief System MIND Mindset Change Rukun Negara as foundation and adaptation to 4IR technology WELNESS Behavioral change through awareness and law enforcement

Call to action

Apakah Rasuah?

Pasukan Teras Rasuah Busters

REAM LEADER
Dato Hussamuddin Hj Yaacub

Ketua Pasukan #RasuahBusters yang mencetuskan inisiatif gerakan moral dalam usaha membangunkan #NilaiMoralKarakterBangsa. Menerajui Kumpulan Karangkraf selama 40 tahun, beliau memperkasakan platform media Sinar Harian melalui percetakan dan digital sebagai ejen penting dalam mendidik nila-nilai murni dan memupuk keharmonian dalam masyarakat di Malaysia. Beliau juga pencetus kepada kempen World Quran Hour, Baca Faham& Amal Al-Quran

Shah Hakim Zain

berpengalaman luas sebagai juruaudit, juga di dalam pebagai bidang industri perniagaan, bertindak sebagai konsultan dan pengurus perundangan dan operasi di sektor-sektor swasta di dalam dan luar negara

Dr G Manimaran

berpengalaman sebagai wartawan selama 22 tahun di pelbagai organisasi media dari tahun 1991-2013. Beliau menceburi bidang komunikasi korporat sejak 2013 termasuk di Kementerian Pendidikan Malaysia, Institut Integriti Malayisa dan Suruhanjaya Pengecahan Rasuah (SPRM). Beliau juga adalah Ahli Jawatankuasa Khas Pembaikan Sistem dan Undang-undang Pilihan Raya (ERC) 2018-2020

Harmandar Singh

merupakan Profesor Adjung dalam bidang Komunikasi di Taylor's Uni's School Of Media and Communication. Beliau menerajui industri kreatif pengiklanan di agensi-agensi terkemuka di London, New York, Tokyo dan Manila serta telah menghasilkan lebih 400 iklan televisyenn. Kolumnis mingguan untuk akhbar The Star dan New Sunday Times ini juga mengetuai isi media untuk MERCY Malaysia ke Nepal dan kem pelarian di Beqaa Valley, Lubnan serta merupakan Pemegang Amanah Mercy Malaysia UK

Fazrul Ismail

Pengerusi Akademi Sinergi Ikhlas dan Ketua Pegawai Penyelidik Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Beliau mendapat pengiktirafan sebagai Jurulatih HRDF Certified Analyst; Charlie Predictive Analytics, USA; Pengiktirafan Business Model Canvas Singapura; Pengiktirafan Jurulatih GEM International, Singapura dan Pengiktirafan Coaching Institut Spencer, LA, California. Beliau banyak menyampaikan siri latihan dengan mengambil pengajaran dari Al-Quran dan Sunnah dan latar belakang pendidikannya dibidang kejuruteraan Kimia Amerika Syarikat dan Mesir menjadikan modul latihannya amat istimewa dengan rujukan wahyu serta perlaksanaanya secara praktikal di peringkat univerisiti

Richard M Devaraj

merupakan Pengarah Urusan Zubedy (M) Sdn Bhd dan mengetuai pasukan yang komited dalam membentuk perubahan keperibadian, transformasi organisasi, memberi latihan dan kursus-kursus berkaitan komunikasi serta pemasaran selain kepimpinan yang melibatkan pelbagai lapisan maysarakat. Setiap gerak kerjayanya berteraskan integrasi, kefahaman agama dan etnik dan kesederhanaan beliau turut menerbitkan buku yang memfokuskan kepada perpaduan masyarakat

Anas Zubedy

merupakan Pengarah Urusan Zubedy (M) Sdn Bhd dan mengetuai pasukan yang komited dalam membentuk perubahan keperibadian, transformasi organisasi, memberi latihan dan kursus-kursus berkaitan komunikasi serta pemasaran selain kepimpinan yang melibatkan pelbagai lapisan maysarakat. Setiap gerak kerjayanya berteraskan integrasi, kefahaman agama dan etnik dan kesederhanaan beliau turut menerbitkan buku yang memfokuskan kepada perpaduan masyarakat

Jonson Chong

Marhaini Yusoff

Farah Hussamuddin

Chiew Ruoh Peng

Nurhayati Nordin

Naquiah Noor

Rozaid Abdul Rahman

Rakan Utama (Media)

Datuk Wira Dr Rais Hussin

Rakan Utama (Penyelidikan & Perancangan Strategik)

merupakan Pengerusi Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) serta Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif EMIR Research yang melaksanakan penyelidikan berdasarkan data setiap isu nasional atau antarabangsa. Lulusan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian), Sarjana Muda Pengurusan dan Doktor Falsafah dalam Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) ini mempunyai pengalaman korporat lebih 29 tahun dalam memimpin dan menguruskan syarikat telekomunikasi, teknologi serta IT tempatan dan global

Berita